Dane, które są tu publikowane, zwłaszcza cała baza danych, nie mogą być kopiowane. Zabrania się powielania, przetwarzania danych lub całej bazy danych i/lub zlecania tych czynności osobom trzecim bez wcześniejszej zgody TecDoc. Naruszenie tej zasady jest traktowane jako pogwałcenie prawa autorskiego i jest karalne.